Vereenvoudiging in kostenverantwoording

19-2-2019 Administratie

Voor ondernemers is het verantwoorden en onderbouwen van gemaakte kosten voor een EFRO-project geen alledaags werk. Het komt dan ook voor dat gedeclareerde kosten moeten worden afgekeurd omdat ze niet voldoen aan de geldende (Europese) regelgeving.

Goed nieuws

Het goede nieuws is dat er vanuit Brussel drie vereenvoudigingen in de regelgeving zijn doorgevoerd. In Nederland hebben we deze overgenomen en ze zijn direct van kracht.

Vereenvoudigingen

  • Voor medewerkers die in deeltijd aan de uitvoering van een EFRO-project werken, mag gebruik worden gemaakt van een ondertekend werkgeversdocument over de inzet van die medewerkers. Er hoeft dan geen nadere urenverantwoording meer bijgehouden te worden. Voor medewerkers die fulltime werken voor een EFRO-project bestaat al de mogelijkheid om gebruik te maken van een addendum bij de arbeidsovereenkomst.
  • Er is een nieuwe mogelijkheid om met een vaste opslag op de loonkosten alle andere kosten te berekenen. De opslagen op de loonkosten bedragen dan niet 32% en 15%, maar 32% en 40%. Bij deze methodiek hoeft u alleen de loonkosten te onderbouwen en niet de overige kosten. Beperking is wel dat binnen een consortium alle projectpartners hiervoor moeten kiezen en dat het niet gecombineerd kan worden met de IKS-systematiek of het hiervoor genoemde werkgeversdocument. Deze optie is vooral aantrekkelijk voor nieuwe projectaanvragen.
  • Er is een mogelijkheid om de loonkosten te berekenen als een vast percentage van 20% van alle overige kosten. Bij deze methodiek hoeft u dus geen loonkosten te onderbouwen, maar alleen de overige kosten. Ook voor deze mogelijkheid geldt dat binnen een consortium alle projectpartners hiervoor moeten kiezen en dus ook geen IKS-systematiek kunnen hanteren. Ook geldt een beperking bij de uitvoering van omvangrijke overheidsopdrachten.
    Ook deze optie is vooral aantrekkelijk voor nieuwe projectaanvragen.

Meer informatie

Op onze website vindt u het Handboek EFRO waarin u in paragraaf 4.2.1 meer kunt lezen over de nieuwe mogelijkheden. In de bijlagen van het handboek vindt u een voorbeeld format voor het werkgeversdocument. Neemt u gerust contact op met uw contactpersoon bij OP Oost wanneer u hierover nog vragen heeft.

Terug naar nieuwsoverzicht