Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren 2016 (MIT)

De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) 2016 is gesloten.

Europa, Overijssel, Gelderland en het Rijk stelden in 2016 5,6 miljoen euro beschikbaar. In de MIT Regio en Topsectoren werken het ministerie van Economische Zaken en de regio’s (provincies) vanuit een gezamenlijke instrumentenkoffer met het doel om nationale en regionale innovatiestimuleringsinstrumenten zo veel mogelijk te harmoniseren en onderling te verbinden.

MIT - Oost 2016

De instrumenten Adviesprojecten, haalbaarheidsprojecten en  R&D-samenwerkingsprojecten (innovatie samenwerkgingsprojecten) zijn in 2016 regionaal aangeboden. 

  • De regeling R&D samenwerkingsprojecten (3.2) werd in 2016 ook aangeboden samen met de MKB innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) van het Rijk.
  • De regeling "Haalbaarheids- en Innovatieadviesprojecten" (onderdeel haalbaarheid, innovatieadvies en businesscase), werd niet meer gefinancierd met EFRO middelen. De uitvoering vond plaats door de provincies Gelderland en Overijssel samen. Van 10 mei tot 1 september 17.00 uur kon subsidie aangevraagd worden.